Författararkiv: Göran Carlander

Valberedningens förslag till ny styrelse mm.

Ordförande: Anders Holm (omval) Styrelseledamöter: Olof Cronberg (omval) Dag Kihlblom (omval) Gudrun Svensson (omval) Göran Carlander (omval) Marianne Löfqvist-Kellander (omval) Ulrika Cederberg (nyval) Revisorer: Christofer Ekströmer (omval) Peter Aspenberg (omval) Revisorssuppleant: Kerstin Grönvall (omval)

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Deltagarlista och program för släktmöte i Karlskrona

Deltagarlista. Program.

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Ingen bekräftelse på deltagande i släktmötet?

Om du anmält dig till släktmötet och ännu inte fått någon bekräftelse på deltagande, ombeds du snarast kontakta Göran Carlander på 0703 264031 eller via email.

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Ekonomirapporter

Resultatrapport 2010-2012 Balansrapport 2010-2012 Förslag till budget för 2013-2015

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Många anmälningar till släktmötet

När anmälningstiden till släktmötet nu har gått ut har drygt 60 anmält sig för att delta i den stora släktmötesmiddagen. Det finns fortfarande möjlighet att delta. Ring i så fall in din efteranmälan till Göran Carlander 0703 264031.

Publicerat i Aktuellt | 1 kommentar

Verksamhetsberättelse 2010-2012

Verksamhetsberättelse oktober 2010 – augusti 2013 Styrelse Ordf. Anders Holm (Schönherr) V.ordf. och redaktör Dag Kihlblom (Billberg) Kassör Göran Carlander (Schönherr) Arkivarie Olof Cronberg (Schönherr) Sekreterare Gudrun Svensson (Carlsson) Ledamot Marianne Löfqvist – Kellander (Carlsson) Ledamot Hans Sylvén (Carlsson) Revisorer … Läs mer

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Kassörens rapport inför släktmötet

Det är viktigt att få, eller helst ingen som är intresserade av att vara medlem i föreningen väljer att avstå medlemskap av ekonomiska skäl. Därför läggs stor omsorg vid att hålla kostnaderna nere. Styrelsen har arbetat helt ideellt och utan … Läs mer

Publicerat i Aktuellt | 1 kommentar

Föredragningslista vid ordinarie årsmöte med släktföreningen lördagen den 7 september 2013.

1      Årsmötet öppnas 2      Godkännande av dagordning 3      Val av ordförande för årsmötet 4      Val av sekreterare för årsmötet 5      Val av två justeringsmän 6      Behörig kallelse till … Läs mer

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Trevlig träff i Habo

Dream track är namnet på den stora modelljärnvägsträffen i Habo som var ett av målen för den regionala släktträffen i Habo den 16 mars 2013, men även en visning av det gamla spinneriet och den markliga kyrkan stod på programmet. … Läs mer

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Regional träff i Habo

Missa inte den regionala träffen i Habo den 16 mars 2013. Mer info

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar