Bli medlem

Om du är ättling till Lovisa Maria Hjelm, är ingift eller sambo, eller i övrigt intresserad av släktföreningen kan du bli medlem. Du får då möjlighet att delta i våra släktmöten och våra regionala släktträffar. Du får också medlemstidningen Hjelmaren i brevlådan ca 2 gånger om året.
Enklast gör du genom att maila eller ringa kassören. Adressuppgifter finns under fliken Kontakta oss/Styrelse, Glöm inte att ange namn och adress.
Medlemsavgiften betalas per treårsperiod och är 450 SEK för  åren 2016-2018.
Vid inträde under en period reduceras avgiften pro-rata.

Föreningens bankgiro är 700-8154

Välkommen med din anmälan!

International payments.