Föreningen 60 år. Regional träff i Stockholm 16/11 2014.

Som ett led i firandet av föreningens 60-årsjubileum anordnades ett regionalt möte på pråmen Nordens ljus, Harö krog i Stockholm söndagen den 16/11. Pråmen ligger vid Kungsholmsstrand och har plats för ett 50-tal gäster. Program.