Släktmöte i Göteborg 9-11/9 2016

Släktmötet 9-11/9 2016 i Göteborg

Program

Referat om detta släktmöte hittar du i Hjelmaren nr 72 (utkommer dec 2016).