Hjelmaren nr 68.

Arbetet med att sammanställa och redigera innehåll i Hjelmaren nr 68 pågår för fullt. Om tidplanen håller kommer den att dimpa ner i brevlådan någon av de första dagarna i oktober. Kortfattat om det digra innehållet:

 • Erik Wetter – från skeppsgosse till konteramiral
 • Om Léonies arbete i Kamerun
 • Törnström i släkten Bendz – en resa i tiden
 • Sköldebrevet för Johan Peter af Billbergh
 • Den nya grenen Billberg – del 2
 • Familjenotiser
 • Minnesbilder om släktföreningens bildandet 1954
 • Gunnar och Stanny Wallbergs släktkänsla
 • Släktföreningen under 60 år
 • Alfred Billberg – en av grundarna
 • Hjelmaren 60 år – inbjudan till släktträff 16 nov
Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Hjelmaren på webben

Vi har börjat att lägga upp gamla utgåvor av Hjelmaren på webben. Fn finns nr 38-45 och nr 49-59 på webben. Det är en digitaliserad version av den publicerade pappersversionen, vilket innebär att även familjenotiser finns med. I dagsläget har vi lagt ut Hjelmaren fram till och med 2009. Tanken är att komplettera med äldre nummer så småningom.

Här finner du Hjelmaren.

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Styrelsemöte 11 januari 2014

Samtliga i styrelsen, med undantag för Olof som fanns i Kamerun och inte gick att koppla upp, deltog i telefonmötet.
Innehållet i kommande nummer 68 och 69 av Hjelmaren diskuterades. Det beslutades att den planerade utgivningen av nummer 68 senareläggs till september 2014 för att kunna få med en inbjudan till ett planerat regionalt släktmöte i Stockholm den 16 november. Det är då 60 år sedan släktföreningen bildades och 260 år sedan vår anmoder Lovisa Maria Hjelm föddes i Karlskrona.
Första släktmötet 1954 hölls på Grand Hotell i Stockholm. För att markera detta jubileum kommer Anders att lägga upp ett program som startar med brunch i vinterträdgården på Grand. Därefter planeras ett besök på Millesgården. Mer om programmet på denna hemsida senare.

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Släktmöte i Blekinge 6-8 september 2013

Släktmötet blev välbesökt och alla kunde glädja sig åt ett riktigt brittsommarväder. Här kommer lite bilder och i nästa nummer av Hjelmaren kommer att finnas ett utförligare reportage.

Länk till bilder.

 

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Medlemsavgiften för 2013-2015

På släktmötet i Blekinge i september 2013 beslutades att höja medlemsavgiften till 400 kr för den kommande 3-årsperioden. Inbetalningskort kommer att skickas ut tillsammans med tidningen Hjelmaren nr 67 som kommer i slutet på november.
Vill du betala redan nu går det bra. Betala till bankgiro 700-8154. Glöm inte att skriva ditt namn och gärna emailadress om sådan finns.

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Valberedningens förslag till ny styrelse mm.

Ordförande:
Anders Holm (omval)
Styrelseledamöter:
Olof Cronberg (omval)
Dag Kihlblom (omval)
Gudrun Svensson (omval)
Göran Carlander (omval)
Marianne Löfqvist-Kellander (omval)
Ulrika Cederberg (nyval)
Revisorer:
Christofer Ekströmer (omval)
Peter Aspenberg (omval)
Revisorssuppleant:
Kerstin Grönvall (omval)
Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Deltagarlista och program för släktmöte i Karlskrona

Deltagarlista.
Program.

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Ingen bekräftelse på deltagande i släktmötet?

Om du anmält dig till släktmötet och ännu inte fått någon bekräftelse på deltagande, ombeds du snarast kontakta Göran Carlander på 0703 264031 eller via email.

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Ekonomirapporter

Resultatrapport 2010-2012
Balansrapport 2010-2012
Förslag till budget för 2013-2015

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Många anmälningar till släktmötet

När anmälningstiden till släktmötet nu har gått ut har drygt 60 anmält sig för att delta i den stora släktmötesmiddagen.

Det finns fortfarande möjlighet att delta. Ring i så fall in din efteranmälan till Göran Carlander 0703 264031.

Publicerat i Aktuellt | 1 kommentar