DNA och Lovisa Maria Hjelm

Under de senaste åren har DNA gjort sitt intåg i släktforskningen. I vissa fall kan DNA användas för att med hög sannolikhet påvisa eller avvisa släktskap, men i de flesta fall kan man bara påvisa möjliga släktskap.

Idag finns det tre huvud-tester: Y-DNA, mt-DNA och autosomalt DNA.

 • Y-DNA är DNA:t som finns på Y-kromosomen. Den ärvs från far till son och alla män på det raka fädernet har samma kromosom. Det är bara män som kan göra Y-DNA-test då det bara är män som har en Y-kromosom.
 • mt-DNA är förkortning för mitokondrie-DNA. Det är en liten DNA-sträng som finns i mitokondrierna utanför cellkärnan. Det innebär att DNA-strängen följer med äggcellen som kommer från modern. Det medför att alla som har gemensamt möderne har samma mt-DNA. Både kvinnor och män kan göra mt-DNA-test, eftersom alla har ärvt mt-DNA från sin mor.
 • Autosomalt DNA-test är ett test som täcker alla kropps-kromosomerna inklusive X-kromosomen. Ungefär 1 miljon positioner på kromosomerna som ofta växlar testas. Som resultat redovisas vilka andra personer som har lite längre DNA-sträckor gemensamt. Totalt har DNA en längd av knappt 6800 centi-Morgan (cM). Barn ärver ca 3400 cM från vardera föräldern. Barnbarn ärver ca 1700 cM från vardera far- eller morföräldern. Om man är släkt fem till sex generationer tillbaka, kan man få runt 100 cM gemensamt. Har man en mindre DNA-mängd gemensamt ligger släktskapen ofta betydligt längre bort, och man är då ofta släkt på mer än ett sätt. Alla kan göra ett autosomalt DNA-test.

Vad har detta med Lovisa Maria Hjelm att göra?

Det skulle vara intressant att ta reda på vad Lovisa Maria hade för mitokondrie-DNA. Det kan man göra genom att testa någon ättling som härstammar från Lovisa Maria på det raka mödernet, det vill säga att testa någon ättling vars mormors mormors … mor var Lovisa Maria.

Eftersom Lovisa Maria var en kvinna så hade hon inget Y-DNA. Det kan dock vara intressant att veta vilken y-kromosom som Elias Billberg respektive Carl Johan Schlyter hade. Det kan vi ta reda på genom att testa någon manlig ättling som härstammar på det raka fädernet, det vill säga någon Billberg och någon Schlyter vars farfars farfars … far var Elias Billberg respektive Carl Johan Schlyter. Naturligtvis skulle det också vara intressant att testa någon manlig ättling till Lovisa Marias far Johan Peter Hjelm för att fastställa den hjelmska släktens Y-DNA, men då får man gå utanför vår släktförening.

Jag har själv gjort ett autosomalt DNA-test. Om det är fler ättlingar som har gjort autosomalt DNA-test, skulle det vara av värde att jämföra resultaten för att se om vi har något DNA gemensamt. I förlängningen skulle vi då kunna finna DNA-sekvenser som Lovisa Maria kan ha haft.

Hur går testet till?

Det är enkelt att göra ett DNA-test. När man beställt ett test får man hemskickat ett test-kit som består av två små skrapor och provrör. Man skrapar sedan sig på kindens insida under en minut vid två olika tillfällen. Därefter skickas provrören till laboratoriet i ett kuvert. Ett par månader senare får man resultatet, som man når via en personlig inloggning på deras webbsida. Resultatet går även att tanka ner till den egna datorn.

Jag beställde DNA-testen från ett amerikanskt företag som heter FamilyTreeDNA – www.familytreedna.com, som är det mest använda laboratoriet av släktforskare. Avsiktligt görs inga tester av sjukdomsgener.

För ett mt-DNA-test rekommenderar jag att man beställer Mt Full sequence för 199 US dollar. För ett Y-DNA-test kan man börja med Y37 (37 markörer) som kostar 169 US dollar. Det autosomala testet kallas här FamilyFinder och kostar 99 US dollar.

Om du redan har gjort något av testerna får du gärna höra av dig till mig. Likaså om du har några frågor eller funderingar om vilket test som du ska välja. Mejla i så fall till olof.cronberg@abc.se

Olof Cronberg

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Hjelmaren nr 68.

Arbetet med att sammanställa och redigera innehåll i Hjelmaren nr 68 pågår för fullt. Om tidplanen håller kommer den att dimpa ner i brevlådan någon av de första dagarna i oktober. Kortfattat om det digra innehållet:

 • Erik Wetter – från skeppsgosse till konteramiral
 • Om Léonies arbete i Kamerun
 • Törnström i släkten Bendz – en resa i tiden
 • Sköldebrevet för Johan Peter af Billbergh
 • Den nya grenen Billberg – del 2
 • Familjenotiser
 • Minnesbilder om släktföreningens bildandet 1954
 • Gunnar och Stanny Wallbergs släktkänsla
 • Släktföreningen under 60 år
 • Alfred Billberg – en av grundarna
 • Hjelmaren 60 år – inbjudan till släktträff 16 nov
Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Hjelmaren på webben

Vi har börjat att lägga upp gamla utgåvor av Hjelmaren på webben. Fn finns nr 38-45 och nr 49-59 på webben. Det är en digitaliserad version av den publicerade pappersversionen, vilket innebär att även familjenotiser finns med. I dagsläget har vi lagt ut Hjelmaren fram till och med 2009. Tanken är att komplettera med äldre nummer så småningom.

Här finner du Hjelmaren.

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Styrelsemöte 11 januari 2014

Samtliga i styrelsen, med undantag för Olof som fanns i Kamerun och inte gick att koppla upp, deltog i telefonmötet.
Innehållet i kommande nummer 68 och 69 av Hjelmaren diskuterades. Det beslutades att den planerade utgivningen av nummer 68 senareläggs till september 2014 för att kunna få med en inbjudan till ett planerat regionalt släktmöte i Stockholm den 16 november. Det är då 60 år sedan släktföreningen bildades och 260 år sedan vår anmoder Lovisa Maria Hjelm föddes i Karlskrona.
Första släktmötet 1954 hölls på Grand Hotell i Stockholm. För att markera detta jubileum kommer Anders att lägga upp ett program som startar med brunch i vinterträdgården på Grand. Därefter planeras ett besök på Millesgården. Mer om programmet på denna hemsida senare.

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Släktmöte i Blekinge 6-8 september 2013

Släktmötet blev välbesökt och alla kunde glädja sig åt ett riktigt brittsommarväder. Här kommer lite bilder och i nästa nummer av Hjelmaren kommer att finnas ett utförligare reportage.

Länk till bilder.

 

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Medlemsavgiften för 2013-2015

På släktmötet i Blekinge i september 2013 beslutades att höja medlemsavgiften till 400 kr för den kommande 3-årsperioden. Inbetalningskort kommer att skickas ut tillsammans med tidningen Hjelmaren nr 67 som kommer i slutet på november.
Vill du betala redan nu går det bra. Betala till bankgiro 700-8154. Glöm inte att skriva ditt namn och gärna emailadress om sådan finns.

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Valberedningens förslag till ny styrelse mm.

Ordförande:
Anders Holm (omval)
Styrelseledamöter:
Olof Cronberg (omval)
Dag Kihlblom (omval)
Gudrun Svensson (omval)
Göran Carlander (omval)
Marianne Löfqvist-Kellander (omval)
Ulrika Cederberg (nyval)
Revisorer:
Christofer Ekströmer (omval)
Peter Aspenberg (omval)
Revisorssuppleant:
Kerstin Grönvall (omval)
Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Deltagarlista och program för släktmöte i Karlskrona

Deltagarlista.
Program.

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Ingen bekräftelse på deltagande i släktmötet?

Om du anmält dig till släktmötet och ännu inte fått någon bekräftelse på deltagande, ombeds du snarast kontakta Göran Carlander på 0703 264031 eller via email.

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Ekonomirapporter

Resultatrapport 2010-2012
Balansrapport 2010-2012
Förslag till budget för 2013-2015

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar