Nr 42

Dec 1997NOTISBLAD FÖR SLÄKTFÖRENINGEN LOVISA MARIA HJELMS ÄTTLINGAR

Redaktör: Olof Cronberg, Södra Järnvägsg. 21 A, 352 34 Växjö


Farmor

Maria Sandzén (1862-1954)

 

 

Maria Sylvén (1834-1902) och Maria Sandzén (1863-1954)  Maria Sandzén (1862-1954) och Lorens Linder (1852-1923)

 

Hon har en vit klänning med stor kjol, randiga strumpor och bruna kängor. Maria är ungefär ett år och lite undrande inför fotografen, men lutar sig mot tryggheten, mammas bröst. Prostinnan är klädd i svart sidenklänning med vit spetskrage över hjässan. Kortet är taget 1863 och det äldsta i mitt släktalbum.

På kortet intill är det Maria själv som bär svart sidenklänning, vit spetskrage, brosch och mittbenat mörkt hår. Nu är hon också prostinna och sitter i soffan bredvid sin make på hans 70-årsdag. Mellan de båda korten ligger ett helt liv. Hur hade det livet varit?

Hon växte upp som enda barnet i en prästgård. Fadern var den förste i sin släkt som studerat men morfadern var kontraktsprost och fil dr. Vid 23 års ålder gifte hon sig med den tio år äldre komministern i Larv. Året efter födde hon sitt första barn, en son. Året därpå ytterligare en son, min far. Drygt ett år senare föddes en tredje son och ett år efteråt en fjärde. Hon var 28 år och mor till fyra söner. Den yngste fick hon inte behålla mer än fem månader. Efter ett och ett halvt år födde hon sin första dotter. Det sjätte barnet dröjde i tre år. Det var en son som fick samma namn som den bror som dött vid fem månaders ålder. Fyra år senare föddes ytterligare en dotter.

När Maria var nästan fyrtio år fick hon tvillingar, två flickor, som levde knappt ett år. Sjutton dagar efter den yngsta flickans jordfästning födde hon sitt tionde barn, en flicka som fick ärva namnet från den nyss döda systern. Hon dog året därpå.

När Maria var 85 år dog min far. Han blev det femte barnet hon fick följa till graven. "Inget i livet är så svårt som att se sitt barn dö", sa hon till mig. Hon visste vad hon talade om.

Det var gott om arbete och ont om kontanter i prästgården. Trots det var det självklart att alla barnen skulle studera och ta studenten. Ett skolhushåll inrättades i Skara. Den yngsta dotter tog studenten i Uppsala, beskyddad av sina bröder. Gott läshuvud hade de alla.

Att en präst skulle ha sommarkonfirmander var en självklarhet. Det betydde mycket arbete för husmodern även om hon hade flickor till hjälp. Betalningen för läsundervisningen var inte alltid i kontanter. Jag har ett dussin silvergafflar som utgjorde ersättningen för en sommars helinackordering. I prästgården bodde också "tant Selma", en väninna till Maria. Hon var stilig och representativ och oftast den som följde med prosten vid visitationer och andra förrättningar. Hur kändes det? Var hon en hjälp eller en orsak till svartsjuka?

Att hålla ett så stort hushåll helt och rent måste ha kostat tid och arbete. Tänk bara på strumpstoppningen! Lakan och handdukar var förstås hemvävda. Alla sönerna fick textilier hemifrån när de for till Uppsala. Jag har fortfarande i bruk linnehandukar märkta med sönernas initialer och linnedukar och servetter märkta med Marias flicknamn, slitet men välskött, ibland stoppat med tunn, tunn tråd.

Som barn funderade jag aldrig över Farmor. Efter Farfars död förestod hon hushållet åt sin yngste son när han blivit komminister i Larv och när han gifte sig flyttade hon till sin yngsta dotter i Stockholm. Därifrån gjorde de båda ofta utflykter till oss i Uppsala. Farmor var liten, gick i hellånga kjolar och kappor och hade löständer. Inför kamraterna skämdes jag för henne när jag var fem år. Mitt allt överskuggande minne av henne är att hon var oföränderligt snäll och blid. Hon skrev ofta brev med en handstil som bara mina föräldrar kunde tyda. Jag fick många vykort med hundar eller kattungar på, eller ibland någon lustigkurre med rörliga svarta ögonpupiller bakom celluloidglas. Varje födelsedag fick jag en tvåkrona. Ibland blev hennes snällhet nästan mjäkighet, tyckte jag. Hon hade sällan några åsikter om något, i varje fall visade hon dem inte. När jag tagit studenten bad jag henne välja vilket studentfoto hon ville ha att sätta på väggen bland de andra barnbarnsfotona. "Vilket tycker du är bäst?" frågade hon. Då undrade jag om hon låtit andra bestämma över sig i hela sitt liv. Nu ser jag annorlunda på hennes svar.

När hon var 80 år blev hennes dotter Waerlandist. Oföränderligt blid åt Farmor kruska och råkost, utan åsikter.

Efter att ha läst i släktboken om henne (och kanske efter att ha blivit vuxen?) har jag tänkt mycket på henne och hennes liv. Vilken stark människa hon måste ha varit i all sin litenhet. Med kärlek och glädje använder jag de föremål jag har ärvt efter henne och som hon själv värdesatte. Men framför allt citerar jag ett av hennes vanligaste uttryck: "Det är en världslig sak". Det är mycket som faller till marken som oväsentligheter inför de orden.

Maria C L Sylvén (1834-1902)
g m kyrkoherden i Främmestad
Carl G Sandzén (1823-1894)
|

 Farmor: Maria M Sandzén (1862-1954)
g m kyrkoherde i Fröjered
Farfar: A Lorens Linder (1852-1923)
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Karl Algot (1886-1965)  Gustaf Lorens (1895-1977)
 Far: Sven Wilhelm (1887-1947)  Märta Ingeborg (1899-1968)
 Anders Gunnar (1889-1971)  Anna Mathilda (1902-1903)
 Gustaf Lorens (1890-1891)  Ruth Margareta (1902-1903)
 Maria Elisabeth (Beth) (1892-1974)  Ruth Margareta (1903-1904)

Karin Secher


Släktföreningens 16:e allmänna möte

12-14 juni 1998


Planerna för släktföreningens allmänna möte 1998 håller nu på att ta form. Mötet kommer att gå av stapeln med början fredagen den 12 juni och avslutning söndagen den 14 juni. Vid utformningen av programmet har styrelsen haft stor hjälp av familjerna Linder, Secher och Lönnäng, som alla bor i och varit verksamma i Uppsala. Eftersom Uppsala med sin anor från medeltiden torde vara en av landets mest intressanta turiststäder, hoppas styrelsen att förläggningen av släktmötet dit ska locka till stort deltagande från medlemskretsen. Vi rekommenderar våra medlemmar att redan nu i sina kalendrar reservera helgen 12-14 juni 1998 för släktmötet.

Med reservation för de förändringar i detaljplanerna, som ännu kan bli nödvändiga, kan följande meddelas beträffande programmet:

Fredagen den 12 juni på eftermiddagen besök på Linnéträdgården och Linnémuseet. Därefter gemensam måltid på närbelägen restaurang.

Lördagen den 13 juni sightseeingtur i Uppsala under guidning av familjerna Linder och Secher, besök bl.a. i domkyrkan, på slottet, Carolina Rediviva (bibliotek) och universitetet. Rundturen avslutas med lunch på universitetets cafeteria, Alma. ­ Släktmötesförhandlingarna beräknas ta sin början ca kl 16 i Västgöta nations anrika lokaler. Därefter bankett i traditionell släktmötesstil med diverse underhållningsinslag.

Söndagen den 14 juni ägnas åt en båtutfärd till Skokloster, där slottet och trädgården ska besökas, och därefter lunch intas på Skoklosters värdshus.

Preliminärt räknar vi med att priset för banketten kommer att bli 350 kr, och båtutfärden under söndagen inkl. entré på Skokloster 150 kr. Därtill kommer luncherna på Universitetet och i Skokloster samt måltiden på fredagskvällen.

Tyvärr kan inte något större stöd utlovas för släktmötet från släktföreningens kassa (Släktbokssupplementet visade sig bli en ekonomiskt sett dålig affär.).

 

Hans-Georg Lindgren


Vårutfärd med Kristianstad som utgångspunkt


Datum: den 23 maj 1998

Planeringen görs av styrelseledamoten Åke Holmberg och medlemmen Torsten Falck i Kristianstad, som varit mångårig ordförande i kulturnämnden i kommunen.

Vi kommer att passera lantbruksskolan i Önnestad, krutbruket vid Torsebro, Balsbergets naturvårds-område, Balsgårds försöksodling, Bäckaskogs slott, fruktodlingarna vid Vånga, släktgården Högatoft i Jämshög, som tillhört släkten Hammar/Holst i 150 år, samt Elleholm, där Carl Johan Schlyter bodde. Elisabeth Fernström på Stensnäs gods nära Mörrum hälsar oss välkomna dit på kaffe.

Lämpliga besök skall göras under färden. Dessutom planerar vi ett besök i Haganderska fastigheten i Kristianstad samt Trefaldighetskyrkan där. För sammanhållningens skull hade vi tänkt att forsla gruppen med buss. Tidsåtgång kl 10.00-16.00.

En intresseanmälan vore bra att få senast i januari 1998, så att vi kan planera detaljerna närmare. Var vänlig ring eller skriv en rad till någon av oss.

Åke B Holmberg och Torsten Falck


Stor L M Hjelm-koloni i Argentina

Som framgått i tidigare nummer av Hjelmaren har styrelsen ägnat stort intresse åt de ättlingar som emigrerat till andra världsdelar. Så t.ex. har vi numera goda kontakter med de grenar som finns i Nya Zeeland (Hjelmaren 31) och Sydafrika (Hjelmaren 41).

Trots flera års ansträngningar har det hittills varit omöjligt att få kontakt med ättlingar till de personer av släktgrenen Hammar, som på 1890-talet emigrerade till Argentina. Tills dess vår redaktör, Olof Cronberg, i våras (1997) genom Internet lyckades finna några adresser på Hammar-ättlingar i Argentina. Brev skickades till ett 10-tal av adresserna i början till synes förgäves. Men så efter över ett halvt år kom i september 1997 ett brev från en Monica Hammar i Buenos Aires och snart därefter ytterligare ett brev från bröderna Carlos och Ernesto Hammar med fullständig uppdatering av släktbokens data om deras familjer, sammanlagt ett 80-tal nya ättlingar.

Men detta är bara början. Det finns ytterligare ett par familjer, som är ättlingar till Argentina-emigranterna, om vilka vi ännu saknar data. En samlad uppställning av resultaten av de senaste uppgifterna om Argentina-ättlingarna kommer i sinom tid att delges medlemmarna i Hjelmaren.

Hans-Georg Lindgren


Släktföreningens publikationer

Släktföreningens sekretariat har alltjämt lager av vissa av sina publikationer m.m. Medlemmar som ännu inte skaffat dessa har alltså möjlighet att beställa dem hos ordföranden. Restexemplar finns av följande:

Törngren: Lovisa Maria Hjelms Ättlingar 1772-1971 (1971, omtryckt i faksimil 1995). Pris 200:- + porto (i Sverige 30:-)

Supplementet 1972-1996 (316 sid). Pris 100:- + porto

Hjelmaren nr 1 - 41, föreningens medlemsblad. Pris 10:-.

Medlemsmatrikel 1995. Gratis.

Descendants of Lovisa Maria Hjelm in New Zealand (1994). Pris 20:-

Samlingspärm i röd skinnimitation, storlek A5. Pris 50:-.

Medlemsnål (för rockslag e.d.). Pris 20:-.

Med undantag för släktboken och supplementet är alla priser inkl. porto. Beställning göres enklast genom insättning av beloppet på släktföreningens postgiro 10 37 33 - 2. Glöm ej att ange vilken vara Du beställer. Denna sida är sammanställd av Olof Cronberg 980628.