Nr 44

Dec 1998NOTISBLAD FÖR SLÄKTFÖRENINGEN LOVISA MARIA HJELMS ÄTTLINGAR

Redaktör: Olof Cronberg, Södra Järnvägsg. 21 A, 352 34 Växjö


Uppsala släktmöte 1998

Den nye ordföranden Åke Holmberg (t h) avtackar avgående
ordförande Hans-Georg Lindgren. Foto: Jan Celander.

Lovisa Maria Hjelms ättlingar bildades 1954 och avhåller "stora släktmötet" vart tredje år. Detta sextonde borde därför vara 1999, men hur som helst så gick det av stapeln i Uppsala i somras, och deltagarantalet var som vanligt stort, i år 80 personer. Nu när en sektion bildats i Nya Zeeland, hade vi tyvärr ingen deltagare därifrån som vid flera tidigare möten.

Starten skedde fredagen den 12 juni med visning av Linnéträdgården. Lördagen den 13 juni ägde en intressant, men kanske lite jobbig för de äldre, rundvandring rum i sta'n. Carolina rediviva, universitetsbiblioteket, besöktes liksom domkyrkan och universitetet. Ovanligast var dock Anatomiska Teatern, där vi fick se, hur man dissikerat människor (endast avrättade brottslingar från orten fick användas!) på ett ovalt bord i mitten med plats för 200 åskådare runt om! Detta utgjordes ofta av betydande personer från hela landet. Detta ägde rum i över 100 år, 1663-1766.

Släktmötesförhandlingarna var i Västgöta Nations hus på eftermiddagen. Ordföranden Hans-Georg Lindgren, Trångsund, hälsade de församlade välkomna, och han valdes också till mötesordförande. Styrelsen fick ansvarsfrihet, och budgeten för 1998-2000 fastställdes. Medlemsavgiften höjdes till 200 kr för treårsperioden. Den avhållne ordföranden Hans-Georg Lindgren hade tyvärr undanbett sig omval. Ny ordförande blev på valberedningens förslag nuvarande vice ordförande, Åke Holmberg, Ystad. Ny i styrelsen blev Alf Wennerfors, ny styrelsesuppleant Mica Törnqvist, ny revisor Christofer Ekströmer och ny revisorssuppleant Kerstin Lindecrantz. Mötet beslöt att banta valberedningen från fyra till tre personer. Maj Bendz och Lennart Cronberg avgick, och ny blev Hans-Georg Lindgren. Det sistnämna måste vara ett mycket lämpligt val. En som varit ordförande så länge känner naturligvis väldigt många i föreningen.

Det beslöts, att "medlemskap kan även vinnas av annan av släktföreningens syften och verksamhet intresserad person" än släkting. Om detta vädrades åsikter. Däremot ändrades ej hedersmedlemskapbestämmelserna, och Hans-Georg utsågs till hedersmedlem. Diskussion om föreningens framtid blev inte särskilt livlig. Det finns i dag ca 10000 ättlingar till Lovisa Maria. Om 20 år blir det ca 20000. Vi är i dag framme vid den 8:e generationen!

I den vackra båtutfärden med ms Kung Carl Gustaf på Fyrisån och Mälaren till Skokloster på söndagen. Där pågick en specialutställning till 350-årsminnet av den westfaliska freden efter det 30-åriga kriget, i vilket Carl Gustaf Wrangel, Skoklosters byggherre, deltog.

Jan Celander
Simrishamn

Fler bilder ... More photos...


The Uppsala Family Reunion

Linnéanum i Botaniska trädgården, Uppsala. Foto: Jan Celander

The Linnaeus Museum

The participants in the 1988 Family Reunion met first at the Linnaeus Museum and Garden in Uppsala. Carl Linnaeus was the Swedish botanist whose presentation in 1735 of a system for classifying plants has proved to be an inviolable tool for present-day biologists (se below). He studied at the Universities of Lund and Uppsala, and later in Holland where he defended his doctoral thesis.

He was a prolific writer, publishing books relating to medicine, botany, and the use of natural resources. He had an excellent eye for collectibles, artwork and furniture, such as his medicine chest, secretaire, writing table and his insect and herbariumcabinets. They are all on display in the Linnaeus museum on the same site as the garden. During our visit, university students were to be seen tending to plant specimens in the Garden.

Linnaeus' system

The Linnaeus sexual system first divides plants into 24 classes according to the number and arrangement of stamens and into orders according to the number of pistils. The orders are divided into genera and the genera into species. A species, therefore, has double namn in Latin - a binary nomenclature, the first part denotes the genus, the second the species. Each genus may have several species, but each species is always unique. The Latin name of the common cowslip is Primula veris, and it is one of the species belonging to the genus Primula. Even though Linnaeus' sexual system does not entirely correspond to the current knowledge of the relationship between plants, binary nomenclature is still used. Many of the names given by Linnaeus to the species he described are still valid.

Skokloster pampiga fasad fick inte rum på fotot!

Foto: Olof Cronberg

Visit to Skokloster

Skokloster was a déjà vu for some of us from an earlier excursion during a reunion, and it appeared to have an improved face for the 1998 visit. The Armoury was well stocked, as was the Gift shop. The general maintenance of the site was encouraging of visitors, and the day proved perfect. There were groups other than ours sharing a day of visitation, and the pathways to different areas of Skokloster was well defined so that we did only occasionally experience a "mob" scene, most noticeably in the stairwells.

Skokloster was the site of a 13th century Cistercian nunnery. The land and structures were passed to an Estonian nobleman in 1611 as a reward by Karl IX for helping to establish firmer ties with the Baltic nobility.

The Skokloster collections today number about 50.000 items, three-fifths of them are printed works. The armour and sword collections produce gasps from the trail of day visitors as they absorb appreciation of the great and laborious workmanship of the time. Skokloster declares much evidence of sea trade in the 1600's. Ebony cabinetry with inlaid ivory is a stark example.

Gail Williams
New York


Den nya styrelsen, fr v: Olof Cronberg, Gudrun Svensson, Åke Holmberg,
Peter Celsing och Annika Hofsten. Saknas: Alf Wennerfors och Mica Törnqvist.

Den nya styrelsen

Ordförande Åke Holmberg, Box 81, 271 22 Ystad Tel 0411-55 53 32, 0705-94 96 74
Vice ordförande Alf Wennerfors, Norra Råda 1:A pl 8750, 761 74 Norrtälje, Tel 0176-27 20 97
Sekreterare Gudrun Svensson, Björkholmsvägen 9, 430 20 Veddige, Tel 0340-302 34
Kassör Peter Celsing, Pl 2110, 630 00 Eskilstuna, Tel 016-920 49
Arkivarie och redaktör Olof Cronberg, Södra Järnvägsgatan 21 A, 352 34 Växjö, Tel & fax 0470-217 63, Epost olof.cronberg@abc.se
Suppleant Annika Hofsten, Vantvägen 14, 133 44 Saltsjöbaden, Tel 08-717 67 93
Suppleant Mica Törnqvist, Kungsvägen 24 A, 191 45 Sollentuna, Tel 08-960696

Postgiro: 10 37 33 - 2

Medlemsavgift: 200 kr/tre år


Vårutflykt i Skåne & Blekinge

Den skånska "avdelningen" av släktföreningen ordnade den 23 maj i år en busstur med utgångspunkt från Bäckaskogs slott på näset mellan Ivösjön och Oppmannasjön. Från slottet ser man båda sjöarna!

27 förväntansfulla resenärer infann sig på lördagsmorgonen i det gamla slottet, där förmiddagskaffe serverades. Av deltagarna var nästan hälften "uppsvenskar", som gjorde oss den äran, och bland dem återfann jag kristianstadgrabben Jan Hemming, min gamle skolkamrat från Kristianstad läroverk på 1940-talet! Även vår ordförande, Hans Georg Lindgren från Trångsund, hade infunnit sig.

Turen var otroligt välplanerad - det skall Åke Holmberg, Ystad, ha beröm för. Deltagarna fick t.o.m. var sin 50000-dels-karta med sevärdheterna längs vägen utmärkta. Hur många bussturer får man det på? Rena "gottiset" för en gammal bilorienteringskartläsare! Som guide fungerade Torsten Falck, Kristianstad.

Många sevärdheter samt platser av intresse för släktföreningen besöktes:

I Kristianstad byggde vår guides morfar 1912 det "Haganderska palatset", och Sveriges finaste byggnad i Christian IV-renässans är Heliga Trefaldighetskyrkan. I Isgrannatorp instruerade värden på stället oss i hur Sveriges största jordgubbs- & melonodling på friland sköttes. Vi körde förbi landets näst äldsta folkhögskola i Önnestad samt det gamla krutbruket från Karl XI:s tid i Torsebro. Sveriges Lantbruksuniversitets växtförädlingsanstalt Balsgård och Radiotron, som kungaparet invigde häromåret, passerades i Fjälkestad. Vi körde sedan en bit på den gamla Grand-Prix-banan, där Sveriges sista landsvägslopp för racerbilar kördes. Gamla minnen dök upp. Där har jag sett de legendariska Stirling Moss och Juan Fangio alltid vinna i Mercedes, där har jag sett två Maserati brinna upp i samma lopp, där har jag sett många vackra Ferrari! På vägen till Jämshög i Blekinge körde vi förbi Råbelövs slott. Jämshög är bekant genom författarna Harry Martinsson och Sven-Edvin Salje, den senare bosatt i byn men tyvärr avliden efter vårt besök. För oss var även släktingen Olof Hammars porträtt i kyrkan intressant (se nedan). Vi åt middag i Jämshögs gamla 1600-tals-gästgivaregård.

Elisabeth Fernström berättade under kaffet
om Stensnäs slott. Foto: Jan Celander.

Det finaste mottagande fick vi i Stensnäs slott, där arvinge Elisabeth Fernström från släktföreningen bjöd på eftermiddagskaffe. Hennes far hade det Fernströmska tankrederiet i Karlshamn. Själv är hon gift med Per Edholm, som är Sveriges generalkonsul i den fransktalande delen av Schweiz. I Sverige och Stensnäs är de bara under sommarmånaderna. På hemvägen tittade vi på Elleholms slott, där Lovisa Maria Hjelm bodde 1795-1800, samt Maglestenen (högre än huset bredvid!), där vi fick höra historien om Trolle-Ljungby horn & pipa. Efter en trevlig dag var vi tillbaka vid femtiden på eftermiddagen.

Jan Celander
Simrishamn

Gården Högatoft

Olof Hammar var kyrkoherde i Jämshög mellan åren 1831 och 1864. Gården Högatoft som ligger nära kyrkan ägdes och beboddes då av Olof Hammar. Hans dotter Louise (f. 1814) gifte sig 1843 med komministern i församlingen Erik Holst, som blev kyrkoherde efter sin svärfars bortgång1864. Olofs dotter Louise ärvde Högatoft och bodde kvar där, även efter makens bortgång 1872, till sin död 1892. Gården ärvdes då av hennes son Olof Holst, som blev fil dr, docent i mineralogi och författare. Den vackra parken på Högatoft med många exotiska träd är ett verk av Olof Holst. Han avled 1918 och då övertogs Högatoft av hans äldsta dotter Hanna, som dog ogift och barnlös 1977. Hannas systerdotter, Gunvor (Gull) Engström sålde sedemera gården 1982. Då hade Högatoft varit i släkten Hammar-Holst s ägo i 150 år.

Hans Georg Lindgren


Sylvén-släktmöte

Ett trettiotal ättlingar till prosten Johan (Janne) Benedikt Haquin Sylvén (1833-1909) och hans maka Carolina (Lina) von Sydow (1838-1916) - jämför LMHÄ s. 265 ff - har varit samlade till ett tvådagars släktmöte i Mariestad och Hassle den 8-9 augusti 1998.

Arrangörerna, bröderna Magnus och Lars Sylvén, hade ordnat ett trevligt program, som kunde genomföras i gott sommar-väder, inlett med båtfärd på Göta kanal mellan Lyrestad och Sjötorps kanalstation, med god lunch ombord. På kvällen återsamlades deltagarna på det forna länsresidenset Marieholm, där en av flyglarna nyligen inretts till ett teknikhistoriskt museum, belysande Mariestads industriella utveckling.

I denna ovanliga miljö avåts kvällsmåltiden, varefter Bengt O. T. Sjögren, som räknar dubbelsläkt med ättlingarna, berättade om släkten Sylvéns äldre generationer. Professor Edvard Sylvén, Danderyd, avslutade och tackade arrangörerna. Nästa dag skedde avfärd till Hassle kyrka, där de Sylvénska gravarna besöktes och kyrkan med det nyligen restaurerade Falkenbergska gravkoret visades. Den avslutande lunchen avåts i det gamla släkthemmet, Hassle vackra prästgård från 1820-talet, innan ättlingarna som kommit från Skellefteå i norr till Schweiz i söder, återvände till sina hemorter.

Bengt O. T. Sjögren


Släktföreningen och Internet

The Family Society and the Internet

Sedan ett par år talar hela världen om Internet. Vi i släktföreningen vill inte vara sämre, utan försöker också hänga med i svängarna. För den som inte är bevandrad i vad Internet innebär, så kan man kort säga att det man skriver eller lägger upp på Internet kan läsas av miljontals datoranvändare i hela världen. Den information som vi lägger upp på Internet kan läsas av ättlingar i Europa, USA, Sydamerika och Nya Zeeland, lika snabbt och enkelt som i Sverige. Ibland är nyhetens behag lite överdrivet, såsom när det står att skolungdomar hittade recept för att göra bomber på Internet. Vi som är lite äldre vet att man enkelt kan slå upp samma sak i Nordisk Familjebok.

Sedan två år tillbaka finns även Släktföreningen Lovisa Maria Hjelms ättlingar med på Internet på adress http://www.abc.se/~m2976/hjelm . I dagsläget finns där allmänna uppgifter om föreningen, en kort biografi och porträtt av Lovisa Maria Hjelm, kort historik om föreningen, Hjelmaren nr 38 och framåt, blankett för anmälning av nya släktuppgifter. När det gäller Hjelmaren så finns inte familjenotiserna med, eftersom det är lite tveksamt ur personuppgiftslagens synvinkel.

Vad gäller framtiden hoppas jag att det skall bli möjligt att klättra i släktträdet, i varje fall vad gäller de äldre delarna. Man skulle också kunna ha korta presentationer av nu levande ättlingar, samt länkar till deras sidor på Internet. Andra idéer mottages också tacksamt.

För att nå ut till fler ättlingar framöver, så har vi tänkt att man skulle kunna vara Internet-prenumerant på Hjelmaren, dvs få ett epostbrev från släktföreningen 3-4 gånger per år med ungefär samma innehåll som Hjelmaren. Vi tror det är viktigt att fånga de yngre generationernas intresse, och därför tänkte vi att denna service tills vidare skulle vara gratis. Tag tillfället i akt och anmäl dig, barn och barnbarn, och alla andra Hjelm-ättlingar till undertecknad. Skriv att du vill ha Hjelmaren på Internet. I nästa nummer av Hjelmaren hoppas vi ha med ett rafflande Afrika-äventyr.

In English

Since a few years, everyone is talking about the Internet. As a family society, we also is trying to keep up the pace. The advantage with Internet is that information could be retrieved easily for all descendants whether you live in Sweden, Europe, USA, Argentina, South Africa or New Zealand.

The Descendants of Lovisa Maria Hjelm has been on the Internet since 1996 at http://www.abc.se/~m2976/hjelm/ . At present, there are information about the society, a short biography and portrait of Lovisa Maria Hjelm, the newsletter Hjelmaren and a form for reporting new family events. However, the family event notes are not published on then Internet, due to Swedish regulations.

In the future, I hope that it will be possible to climb the family tree, at least the older branches of the tree. I also think that it could be interesting to have short presentations of now living descendants, and links to descendants pages on the net.

In order to reach more descendants, we have planned to publish an email news letter with approximately the same content as Hjelmaren. Since we think it is important to reach younger generations, this service will be free. Please, send an email and I will put you on the mailing list. You may also submit addresses of your children, grandchildren or grandparents. In the next issue there will be an interesting adventure from Africa...

Olof Cronberg
olof.cronberg@abc.seDenna sida är sammanställd av Olof Cronberg 990703.